COMUNICAT DE PRESĂ: Articolele 61 şi 62 au trecut de prima etapă din dezbaterea Codului de Procedură Fiscală

11.06.2015 Biroul de presa 951 vizualizari

Grupul de lucru din Comisa de Buget, Finanţe şi Bănci a finalizat prima etapă din dezbaterea Codului de Procedură Fiscală. Continuăm dezbaterea pentru finalizarea Codului Fiscal şi trimiterea celor două Coduri la votul final în această sesiune parlamentară.În timpul lucrărilor Grupului de Lucru din cadrul Comisiei pentru Buget, Finanţe şi Bănci pe tema Codului de Procedură Fiscală, încheiate ieri, 10 iunie, au fost agreate formele finale ale tuturor amendamentele propuse, inclusiv cele depuse de deputatul PSD Aurelia Cristea la articolele 61 şi 62, referitoare la proiectul de schimb automat de date între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) şi instituţiile bancare, care asigură o mai bună recuperare a prejudiciilor ca urmare a evaziunii fiscale.

Mă bucură adoptarea acestor amendamente, însă mi-aş dori ca ambele proiecte, cel al Codului Fiscal şi al Codului de Procedură Fiscală să fie aprobate în Plen până la finalul actualei sesiuni parlamentare. Necesitatea adoptării lor este justificată de impactul pozitiv pe care prevederile cuprinse în cele două Coduri îl va avea asupra tuturor contribuabililor din România, indiferent dacă sunt persoane fizice sau juridice. Prin noile măsuri fiscale se elimină suprafiscalizarea şi se simplifică majoritatea procedurilor birocratice. De asemenea, aş vrea să salut participarea, pe tot parcursul dezbaterilor, a specialiştilor şi experţilor din domeniul economic şi fiscal, dialogul cu aceştia fiind extrem de benefic pentru consistenţa, coerenţa şi predictibilitatea celor două acte normative”, a declarat deputatul PSD Aurelia Cristea, membru al Comisiei pentru Buget, Finanţe şi Bănci.

Cele două amendamente propuse de Aurelia Cristea la Articolele 61 şi 62 vizează obligativitatea instituțiilor și a altor persoane sau entități de a furniza informații către organul fiscal central, precum şi a instituțiilor financiare de a furniza informații privind contribuabilii nerezidenți:

  • Art 61 paragraf (5): Persoanele fizice, persoanele juridice și orice alte entități care au obligația transmiterii de informații către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, transmit concomitent și pe același format informațiile respective și Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

  • Art 62 paragraf (1): În scopul realizării schimbului de informaţii privind contribuabilii rezidenţi ai statelor cu care România s-a angajat printr-un instrument juridic de drept internaţional şi pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale, instituţiile financiare, inclusiv instituţiile de credit, au obligaţia să declare anual, organului fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, informaţii de natură financiară referitoare la conturile deschise şi/sau închise de contribuabilii menţionaţi în acest alineat la astfel de instituţii.


Lucrările Grupului de Lucru al Comisiei pentru Buget, Finanţe şi Bănci vor continua cu dezbaterea pe Codul Fiscal.