CONSULTARE PUBLICĂ: inițiativă legislativă de interzicere a fumatului în spațiile publice închise

18.02.2015 Biroul de presa 6102 vizualizari

În urma numeroaselor mesaje primite de la cetăţeni, am elaborat un proiect de propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun. Intenţionez să depun proiectul în Parlament la finalul lunii viitoare, după o consultare prealabilă cu toţi actorii implicaţi: Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei, mass-media, reprezentanţii industriei HoReCa şi ai societăţii civile- militanţi antifumat, pacienţi, studenţi, elevi, etc. Termenul de implementare al acestei inițiative legislative, în cazul în care este adoptată, este de 1 ianuarie 2016.

Este o iniţiativă pentru care am nevoie de suportul tuturor celor interesați de sănătatea lor şi a copiiilor lor, de un nou mod de viața şi de socializare- fără tutun, de aceea am decis să o supun dezbaterii publice înainte de a o depune în Parlament. Mai jos aveți draftul inițiativei legislative, pe care vă invit să îl consultaţi, să îl îmbunătăţiţi, să îl amendaţi, să îl criticaţi, în următoarele 30 de zile. La finalul textului legii, aveți atașate și expunerea de motive și alte documente relevante pentru fundamentarea legii.În temeiul prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia Românei, republicată, vă înaintăm spre dezbatere şi aprobare, propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun.

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun

    Art. I. – Legea nr. 349/2002 prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435/21 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:

    1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

    „Art. 1. – Prezenta lege stabilește unele măsuri privind prevenirea și combaterea consumului produselor din tutun, prin inscripționarea pachetelor cu produse din tutun, prin desfășurarea de campanii de informare și educare  a populației, informarea consumatorilor cu privire la produsele din tutun pe care urmează să le achiziționeze, prin indicarea în produsele finale a conținutului de gudron, nicotină și monoxid de carbon, prin unele măsuri privind utilizarea ingredientelor pentru produsele din tutun, având ca scop protejarea sănătății persoanelor fumătoare și nefumătoare de efectele dăunătoare fumatului, prevenirea răspândirii fumatului în rândul minorilor și asigurerea unui nivel adecvat al calității vieții populației din România, prin interzicerea completă a fumatului în spațiile autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, ale institțiilor și unităților de învățământ de stat și private, în unitățile sanitare de stat și private, precum şi prin interzicerea completă fumatului în spațiile publice închise.

    2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

    „(1) Se interzice complet fumatul în spațiile publice închise, spațiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii, cu excepția celulelor pentru deținuți din penitenciarele de maximă siguranță.”

    3. La articolul 3, alineatul (2) se abrogă.

    4. La articolul 3, alineatul (2¹) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „(2¹) Persoanele responsabile din instituțiile menționate conform art. 2, lit. m) și n) vor elabora și vor pune în aplicare regulamente interne prin care este interzis complet fumatul în incinta instituției, prin marcarea cu indicatoare: - Fumatul interzis – sau folosirea semnului international, respectiv țigareta barată de o linie transversală.”

    5. La articolul 3, alineatul (3), se modifică și va avea următorul cuprins:

    „Fumatul este interzis complet în baruri, cluburi, discoteci, cafenele, restaurante și în alte unități de alimentaţie publică.”

    6. La articolul 3, alineatele (4) și (4¹) se abrogă.

    7. La articolul 3, alineatul (7¹) se modifică și va avea următorul cuprins:

    „Se interzice comercializarea produselor din tutun în spitale și unități de învățământ.”

    8. La articolul 3, după alineatul (7¹) se introduce un nou alineat, alin.(7²), cu următorul cuprins:

    „(7²) Se interzice comercializarea cu amănuntul a produselor din tutun la o distanță mai mică de 250 metri față de orice punct de acces în spitale și  unități de învățământ.”

    9. La articolul 10, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

    „a) persoanele fizice care nu respectă prevederile art. 3, alin. (1), (1¹), (5), (5²), (6¹), (7¹) și (7²) se sancționează cu amendă contravențională de la 500 la 2.500 lei şi confiscarea produselor din tutun găsite în unitatea economică la momentul constatării contravenţiei;

b) persoanele juridice care nu respectă prevederile art. 3, alin. (1), (1¹), (5), (5²), (6¹), (7¹) și (7²) și ale art. 4 alin. (2) se sancționează cu amendă contravențională de la 2.500 la 10.000 lei şi confiscarea produselor din tutun găsite în unitatea economică la momentul constatării. Constatarea repetată a contravenţiilor la aceeaşi persoană juridică, va duce la suspendarea autorizației de funcționare pentru o perioadă de 3 luni pentru unitatea economică în care a fost constatată contravenţia.

    10. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(2), cu următorul cuprins:

    ”(2) Sumele provenite din amenzile contravenționale prevăzute la lit. a) și b) ale alin. (1) se fac venit la bugetul asigurărilor sociale și se virează către bugetul Ministerului Sănătății pentru finanțarea programelor naționale de sănătate.”

    11. Articolul 14¹ se modifică şi va avea următorul cuprins: 

    Art. 14¹. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele cu atribuţii de control ale Ministerului Sănătăţii Publice, Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerului Afacerilor Interne, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Sesizarea cu privire la contravenţiile prevăzute de prezenta lege, se poate realiza şi prin intermediul numărului de urgenţă 112.

        Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la 01.01.2016

 

Atașate acestei propuneri legislative aveți EXPUNERE DE MOTIVE și două studii relevante pentru expunerea de motive: un studiu comparativ referitor la reglementările aplicate în alte state europene în domeniu și câteva date concrete referitoare la riscul de apariție a cancerului în tipologiile de fumători- făcute publice în timpul unei campanii Stop Fumat- Comunicat CancerDay.

 

Dacă sunteţi de acord cu această iniţiativă, vă invit să semnaţi:

- în formularul acesta

- petiţia online de aici 

- pe listele pe care le veţi găsi în Cluj-Napoca, în spațiul amenajat pe bulevardul Eroilor nr.2 în fiecare zi, între orele 11.00 – 15.00.

Aștept opiniile dumneavoastră, pe care mi le puteți trimite, ca de obicei, pe toate canalele de comunicare:

- e-mail: deputat@aureliacristea.ro

- scrisori, memorii trimise prin poştă sau depuse personal la sediul Cabinetului Parlamentar din Cluj-Napoca: Aleea Detunata nr. 1, parter Complex Mercur

- telefon (Cabinet Parlamentar): 0364.435.734 sau 0725.109.380

- mesaje pe reţelele de socializare: Facebook, Twitter, LinkedIN, Google+

- pe comunitatea Facebook special creată "Interzicerea Fumatului în Spaţiile Publice"